מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

חברי הצוות המקצועי

מנהל: פרופ' רן בליצר

מרכזת מדעית: ד"ר מוריה אלן

מרכזים קליניים: ד"ר ענת גבר, ד"ר רונן ברקת, ד"ר איתן לבון

מרכז תחום מדיניות: ברוך לוי

דוברות וריכוז הפעילות מול התקשורת: זיוה מורל, דוברות הר"י