מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

העקרונות המנחים לפעולהלהלן מפורטים העקרונות המנחים לפעולה במסגרת מיזם בוחרים בתבונה,  בהתבסס על עקרונות היוזמה הקנדית תוך התאמתם לישראל.