מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

מטרות המיזםהמיזם נועד בראש ובראשונה לקדם את איכות הטיפול ואת בטיחות המטופל. מטרתו המיידית, כפי שהוגדרה על-ידי מוביליה, היא לקדם שיח בין רופאים ומטופלים, אשר יוביל לבחירת הטיפול המתאים ביותר עבור המטופל בזמן הנכון, ולהפריך את הסברה המוטעית כי "יותר טיפול הוא בהכרח טיפול טוב יותר".

על הטיפול הרפואי הנבחר לעמוד באמות המידה הבאות: 

  • מבוסס ראיות מדעיות
  • איננו חוזר על טיפול זהה שכבר ניתן למטופל
  • איננו מזיק
  • נחוץ

 

הרשימות המפורסמות על-ידי האיגודים המדעיים נועדו לסייע למטפל ולמטופל להגיע יחדיו אל הטיפול המיטבי עבור המטופל ומנוסחות בדרך כלל כהנחיות "אל תעשה". יחד עם זאת, כפי שמצוין באתר, יש להיזהר מפני הפיכת הרשימות להחלטות טיפוליות גורפות, שכן כל מקרה טיפולי הוא בעל מאפיינים ייחודיים משלו.

 

בטווח הארוך מתעתדת Choosing Wisely להפחית טיפול רפואי מיותר ובזבזני. בכך עשוי המיזם לגרום גם להפחתת עלויות ולהביא לחיסכון כלכלי על הוצאות רפואיות.  

 

להלן ששת עקרונות Choosing Wisely, כפי שנוסחו על ידי מנהיגיה:

  1. מובילי המיזם הם הרופאים, ולא הממשלה או הגופים המממנים/מבטחים. לכך יש חשיבות על מנת לרכוש את אמונם של המטפלים ושל המטופלים כאחד.
  2. מסריו העיקריים של המיזם הם קידום איכות הטיפול ומניעת נזק, ולא הפחתת עלויות.
  3. יש להתמקד במטופל, ולשתפו בפיתוח התהליך וביישומו, בדגש על חיזוק התקשורת בין המטפלים למטופלים.
  4. התבססות על ראיות עדכניות תוך סקירה מתמשכת של הספרות המדעית הינה חיונית להבטחת מהימנות ואמינות המיזם.
  5. יש צורך בשיתוף מירבי של כלל בעלי מקצועות הבריאות כגון רופאים, אחיות ורוקחים, ככל שהדבר מתאפשר.
  6. יש לשמור על שקיפות – על תהליכי יצירת ההמלצות להיות פומביים. כמו כן יש להצהיר על ניגוד אינטרסים, באם קיים.