מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

3. נספח: שיטת עבודה מוצעת לגיבוש רשימת המלצות

כאמור לעיל, כל איגוד המשתתף ביוזמה יכול לקבוע לעצמו את המתודולוגיה המתאימה לו לגיבוש רשימתו.  בכדי לסייע לאיגוד לתכנן את תהליך העבודה, גיבשה החברה למניעת אבחון וטיפול יתר המלצות לשיטת עבודה בת שבעה שלבים המפורטת בזה, ככלי לשימוש האיגודים.

החברה עומדת לרשות כח המשימה של כל איגוד/חברה, וחבריה ישמחו ללוות את תהליכי כתיבת ההמלצות ולהיענות לכל פניה. בין החברים: ד"ר ענת גבר, ד"ר רונן ברקת, ד"ר תם אקסלרוד, ד"ר איתן לבון, ד"ר יאן מיסקין, ד"ר הוארד טנדטר, ד"ר מרדכי הלפרין, ד"ר דורון גראוס.

 

עקרונות היוזמה ודגשים מרכזיים

 

 • מטרת העל של יוזמת Choosing Wisely - רפואה טובה יותר.
 • ההמלצות נכתבות על ידי רופאים, עבור רופאים ומטופלים, תוך הצבת טובת המטופל ועשייה רפואית נכונה ואיכותית במקום הראשון.
 • עצמאיות ומקצועיות - בכל המדינות השותפות ליוזמה ההמלצות נבחרות ומנוסחות על ידי גופים מקצועיים מייצגים של רופאים. בישראל, ההמלצות ינוסחו על ידי האיגודים והחברות המקצועיים המיוצגים בהסתדרות הרפואית.  
 • ביסוס מדעי - ההמלצות מתבססות על ראיות מדעיות.
 • קונצנזוס - ההמלצות מגובשות באופן שישקף באופן מיטבי את דעת המומחים המוסכמת בתחום הרלוונטי.
 • איזון - ההמלצות אינן הוראות. ההמלצות מיועדות לייצר שיח בין רופאים ומטופלים, באופן שיאזן בין הראיות המדעיות, המלצות הרופא המטפל והעדפות המטופל וצרכיו במצב הרפואי הייחודי.
 • שותפות - מטופלים הם שותפים מלאים של הרופאים בדיון על ההמלצות הנוגעות לבריאותם, באמצעות קבלת החלטות ובחירה משותפת. לכל המלצה יתלווה הסבר המיועד לקהל הרחב.
 • שקיפות - אופן גיבוש ההמלצות והרקע המדעי של כל המלצה יהיה גלוי הן לרופאים והן לציבור.

 

שלבי העבודה המוצעים

 

א. הקמת כח משימה איגודי

 

מוצע כי בכל איגוד/חברה ימונה כח משימה לצורך כתיבת המלצות "בוחרים בתבונה" :

 1. כח המשימה ימנה 5-10 רופאים מומחים
 2. רצוי כי תמהיל חברי כח המשימה, יהיה מגוון ככל האפשר - בהיבט תחומי העיסוק הקליניים השונים באיגוד/חברה, הוותק המקצועי, השיוך הארגוני, סביבת העבודה ואוכלוסיית המטופלים
 3. מומלץ כי לפחות חבר אחד בכח המשימה יהיה בעל ניסיון קודם בכתיבת קוים מנחים
 4. איגודים/חברות העוסקים בתחומים דומים/משיקים יכולים להוועץ ולפעול במשותף

 

ב. הפצת "קול קורא"

 

כח המשימה יפנה לרופאים חברי האיגוד/חברה (באמצעות רשימות תפוצה, אתר איגוד/חברה ועוד) בקריאה לרעיונות להמלצות "בוחרים בתבונה", בצירוף דוגמאות רלוונטיות למקצוע של הנחיות Choosing Wisely ממדינות אחרות.

 

יש להנחות את המציעים כי על ההמלצה המוצעת להיות בעלת המאפיינים הבאים :

 1. הבדיקה/טיפול כלולים בתחום העיסוק של חברי האיגוד/חברה ומבוצעים בעיקר על ידם
 2. נעשה בבדיקה/טיפול שימוש נפוץ יחסית
 3. אין ראיות מדעיות משמעותיות התומכות בביצוע הבדיקה/טיפול
 4. לבדיקה/טיפול ערך טיפולי נמוך
 5. הבדיקה/טיפול עלולים לגרום לנזק רב מהתועלת (יחס נזק/תועלת גבוה)
 6. המלצה להימנעות מביצוע הבדיקה/טיפול עשויה להועיל באופן משמעותי ולהיות בעלת השפעה רבה.
 7. קיימת היתכנות רבה לאימוץ ההמלצה ולישומה על ידי חברי האיגוד/חברה

 

ג. עיבוד ראשוני של ההצעות

 1. ריכוז ההמלצות של חברי האיגוד/חברה
 2. עיבוד המלצות ואיחוד הצעות דומות
 3. יצירת רשימה ראשונית מדורגת לפי מספר המציעים

    

ד. בחירת המלצות האיגוד/חברה - קונצנזוס רחב

 1. הפצת הרשימה הראשונית לחברי האיגוד/חברה
 2. דירוג כל אחת מההמלצות לפי מאפייניה באמצעות סולם בן 5 דרגות (Likert scale)    
 3. הרכבת רשימת ביניים שתכלול את עשרת ההמלצות שזכו בדירוג הגבוה ביותר
 4. במידת הצורך, כח המשימה יכול להחליט על סיבוב נוסף של שליחה ודרוג על ידי חברי האיגוד

 

ה. עיבוד וניסוח רשימת המלצות סופית                      

 1. כח המשימה יבצע סקירת ספרות לאיתור ראיות התומכות בהמלצות רשימת הביניים- פרסומים מדעיים, קווים מנחים של גופים רלוונטים בארץ ובעולם, המלצות Choosing Wisely ממדינות שונות וכן יתייחס במידת האפשר לנתוני שיעור השימוש בבדיקה/טיפול בישראל
 2. בהתאם לממצאי הסקירה, יבחר כח המשימה מבין הרעיונות שברשימת הביניים חמש המלצות שירכיבו את הרשימה הסופית
 3. ברשימה הסופית יופיעו המלצות שדירוגן על ידי חברי האיגוד היה הגבוה ביותר, שסקירת הספרות תומכת בהן ולהערכת חברי כח המשימה הן בעלות השפיעה משמעותית והיתכנות גבוהה ליישום.

 

ו. המלצת Choosing Wisely - נוסח אחיד

המלצת Choosing Wisely תכלול שני מרכיבים :

 1. ההמלצה עצמה, מנוסחת במשפט אחד עד שניים אשר אורכו אינו עולה על 20 מילים.
 2. הסבר קצר בשפה ברורה המנמק מדוע מומלץ שלא לבחור בבדיקה/טיפול, הנסמך על ראיות מדעיות. אורכו הכולל לא יעלה על 75 מילים.

 

ז. אישור ופירסום

 1. המלצות כל איגוד/חברה יועברו להנהלת פרויקט "מנהיגים איכות", ויתבצעו התאמות ניסוח על פי המבנה המוסכם, אשר יאושרו על ידי האיגוד. במידה ויתגלו סתירות בין המלצות איגודים/חברות שונים - ייערך דיון בהשתתפות נציגים רלוונטיים מכל איגוד.