מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

הצלחה ותפוצה בינלאומית


על-פי ההערכות, עשרות מיליוני צרכנים ומאות אלפי רופאים נחשפו ליוזמה דרך אמצעי התקשורת. נכון לשנת 2014, נכתבו למעלה מ-160 מאמרים על היוזמה והמלצותיה ומאות אלפי כניסות נרשמו לאתר האינטרנט שלה. על-פי סקר שנערך בקרב רופאים בארצות הברית, אחד מכל חמישה רופאים מודע ליוזמת Choosing Wisely. מקרב הרופאים המודעים ליוזמה, 62% מסרו כי הם יפחיתו את מספר האבחונים והטיפולים הלא נחוצים בסבירות גבוהה יותר, זאת לעומת 45% בלבד מקרב הרופאים שאינם מודעים ליוזמה.

קשה מאוד בשלב מוקדם זה של יישום התוכנית בזירה הבינלאומית לאמוד בצורה שיטתית את השפעתה על הליכי הטיפול הרפואי ועל תוצאותיהם. יחד עם זאת, מבחינה תקשורתית, Choosing Wisely זכתה לתשומת לב רבה בארצות הברית בקרב הציבור והקהילה הרפואית כאחד, והיא נחשבת לקמפיין בריאות מוצלח במיוחד.

מלבד עשרות האיגודים המדעיים הפועלים בארצות הברית, התפשטה היוזמה בשנים האחרונות גם למדינות אחרות, בהן אוסטרליה, איטליה, בריטניה, גרמניה, הולנד, יפן, ניו זילנד וקנדה. באוסטרליה ובקנדה, למשל, מספר לא מבוטל של איגודים כבר הכין המלצות בהתאם לרוח היוזמה (המלצות אלו דומות, אך לא זהות, להמלצות האיגודים האמריקניים). בבריטניה שוקדים האיגודים המדעיים על הכנת המלצות משלהם בימים אלה.

כמעט בכל המדינות הללו האיגודים המדעיים הם הגופים העומדים במוקד העשייה, ומובילים אותה בשיתוף עם גורמים נוספים כגון ארגוני צרכנים או מטופלים, גופי מחקר, הסתדרויות רפואיות לאומיות וגופי ממשלה. בחלק מהמקרים, כמו למשל באוסטרליה, בניו זילנד ובקנדה, משתתפת הממשלה במימון הפעילות.