מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

השקת Choosing Wisely בישראלפוטנציאל הנזק הבריאותי והכלכלי הטמון באבחון יתר ובטיפול יתר, ידוע לרופאים ולאנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות בישראל. עקב המודעות הגוברת לנושא חשוב זה, גובר העיסוק בו בקרב הקהילה הרפואית בשנים האחרונות. החברה הישראלית לאיכות ברפואה סימנה את הנושא כתחום עיסוק מרכזי החל משנת 2014. באותה שנה, הוקדש לנושא חלק נכבד מהכינוס המדעי השנתי של איגוד רופאי המשפחה, ואף כלל דיון ביוזמת Choosing Wisely. איגוד רופאי המשפחה אף היה לאיגוד הראשון בישראל שפרסם את רשימת המלצותיו בהתאם לעקרונות היוזמה, בכנס השנתי של החברה הישראלית לאיכות ברפואה בשנת 2015.

 

ברוח זו אף הוקמה לאחרונה "החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר". הסכנות הטמונות שבהליכים רפואיים מיותרים ומזיקים גם לא נעלמו מעיניו של המכון לאיכות ברפואה של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ושל החברה לאיכות ברפואה.

 

בכנס יו"רי האיגודים המדעיים שערכה הר"י בשנת 2016 הושקה תוכנית 'מנהיגים איכות' של הר"י, אשר שמה לה למטרה להשיק יוזמת Choosing Wisely בישראל בשיתוף הארגונים הבינלאומיים הפועלים בתחום, בעזרת כל הגופים בהר"י הפעילים בתחום. במסגרת השקת התוכנית, נוצר קשר עם מנהיגי Choosing Wisely בארצות הברית ובעולם על מנת לחבר את ישראל ליוזמה, ובביקור של אחת ממובילות התוכנית בקנדה וארה"ב בהר"י הוסכם, כי התוכנית בישראל תפעל באישורה תחת "מותג" Choosing Wisely, בדומה לנעשה במדינות אחרות תחת השם "בוחרים בתבונה". 

 

יש לזכור כי יוזמה זו מבוססת בסופו של דבר על שיתוף פעולה בין הרופא למטופל, ולמעשה, נולדה מתוך שיתוף פעולה בין הקהילה הרפואית לחברה האזרחית בארצות הברית. על כן, על מנת להבטיח את הצלחתה בישראל, ישולבו בה בהמשך ארגוני חולים, אשר יפעלו בצוותא עם הרופאים להפצת מסרי היוזמה ולהטמעת תוצריה בקרב הציבור הרחב.

 

האיגודים המדעיים, המכון לאיכות ברפואה, החברה לאיכות ברפואה, החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר והחברה לחינוך רפואי, יוצאים, אפוא, לדרך משותפת בחסות הר"י ובסיוע הצוות המקצועי שלה, במטרה למנוע הליכים רפואיים מיותרים ומזיקים, ובכך לקדם את איכות הרפואה ואת בטיחות הטיפול בישראל.