מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

1. משימות הצוות המקצועי והאיגודים המדעיים

1. משימות הצוות המקצועי (כחלק מפרוייקט 'מנהיגים איכות' של הר"י, ובהתאם למנדט הבינלאומי שקיבלה הר"י). הצוות ימלא את המשימות הבאות:

 

 1. יספק לאיגוד המדעי עדכונים על בסיס קבוע על התקדמות התוכנית, ויסייע לו (לפי בקשה) בארגון ישיבות הנוגעות לגיבוש הרשימות.
 2. לפי בקשה, יספק לאיגוד המדעי הכוונה מאנשי מקצוע העוסקים במניעת אבחון וטיפול יתר, אשר יוכלו לסייע לאיגוד בתהליך גיבוש ההמלצות.
 3. יספק תמיכה לאיגוד המדעי בעבודה מול התקשורת ומול הקהיליה הרפואית לפרסום ההמלצות, לרבות פיתוח כלים תקשורתיים כגון תבניות של הודעות לתקשורת, בלוגים ופוסטים במדיה החברתית, כלים למיתוג ולזיהוי היוזמה, כגון לוגו, שקפי מצגות ייעודיים, ככל הנדרש למטרה זו.
 4. יסקור את הרשימות המגובשות על-ידי האיגודים על מנת לוודא עקביות והתאמה בין הרשימות השונות.
 5. יתרגם את הרשימות לערבית, ויעביר את כל החומרים לפורמט מתאים.
 6. יפתח את אתרי האינטרנט ואת חשבונות המדיה החברתית בעברית ובערבית לתוכנית בוחרים בתבונה ויתחזקם.
 7. יאשר, במקרים הנדרשים, את השימוש במותג "בוחרים בתבונה".

 

 

2. משימות האיגודים המדעיים:

 

 1. האיגוד יגבש רשימה של בדיקות, טיפולים ופרוצדורות בהתאם להנחיות המצורפות להלן במסמך זה.

 

 1. האיגוד יפיץ את רשימתו בצורה נרחבת ככל האפשר דרך אמצעים שונים העומדים לרשותו (מאמרים בכתבי עת, עלונים, אתר אינטרנט, מפגשי האיגוד, מדיה חברתית וכו'). כל הרשימות, כמו גם מידע על השקת היוזמה ומטרותיה, יפורסמו באתר האינטרנט שלבוחרים בתבונה אשר יוקם למטרה זו, ובאתר האינטרנט של הר"י.

 

 1. הר"י תפעל לקיים קמפיין ציבורי להפצה נוספת של המידע הכלול בהמלצות לציבור, והאיגוד יעבוד בשיתוף עם הצוות המקצועי להטמעת מסרי היוזמה בקרב הציבור בישראל. במסגרת תהליך זה יתבקשו האיגודים לסקור סדרת עלונים הפונים לציבור אשר פותחו על-ידי הארגון האמריקני Consumer Reports, ולערוך בהם את ההתאמות הנדרשות. השקת הקמפיין הציבורי תתבצע במקביל להשקתו בקרב הרופאים. פורום מטופלים שיוקם, יפעל בצוותא עם הצוות המקצועי להפצת החומרים לציבור.

 

 1. מומלץ כי כל איגוד יערוך בקרב חבריו סקר בנוגע לידיעותיהם על בדיקות וטיפולים מיותרים וגישתם לנושא לפני הפצת הרשימות ואחריה. כמו כן תיבדק מידת חשיפתם לקמפיין בוחרים בתבונה באמצעות שאלון סקר שיפותח על-ידי הצוות המקצועי.

 

 1. האיגוד ימנה איש קשר מטעמו, שיעבוד מול הצוות המקצועי על המשימות הבאות:
 • גיבוש הרשימה ואישורה הסופי
 • תיאום הפעילות התקשורתית והציבורית וכל פעילות רלוונטית אחרת

איש הקשר ואנשי איגוד נוספים המשתתפים ביוזמה, יתבקשו לקחת חלק בפגישות הנוגעות לקמפיין ולהשפעתו על הציבור ועל הרופאים, וללמוד על מאמציהם של איגודים מדעיים שונים בניהול הקמפיין.

 

 1. האיגוד יסקור את רשימתו ויעדכן אותה מדי שנה בהתבסס על ראיות חדשות או שינויים שחלו בהנחיות קליניות.