מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

מה זה "בוחרים בתבונה"?"בוחרים בתבונה" הינה יוזמה של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) - יוזמה של רופאים למען בריאות המטופלים. הר"י מצטרפת בכך למיזם Choosing Wisely העולמי, שהחל בארצות הברית בשנת 2012, ואומץ בהתלהבות בקנדה, באוסטרליה, בבריטניה ובמדינות רבות נוספות.

מטרת היוזמה היא להפחית בדיקות וטיפולים שאינם נדרשים ואינם מומלצים, ובכך לתרום לבריאות המטופלים. טיפולים ובדיקות שאינם נדרשים - לא זו בלבד שאינם משפרים את מצב המטופל, אלא לעתים אף מזיקים לבריאותו.

הר"י מפעילה את היוזמה במסגרת פרויקט "מנהיגים איכות", בשיתוף עם החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר, החברה לאיכות ברפואה והמכון לאיכות ברפואה של הר"י. המלצות "בוחרים בתבונה" בישראל נכתבו על ידי האיגודים המדעיים של הר"י, אשר מייצגים את הרופאים בישראל בתחומי המומחיות הרפואיים השונים. ההמלצות גובשו על ידי כל איגוד בתחומו, בתהליך מובנה, מבוסס ראיות מדעיות ובשיתוף כל הרופאים חברי האיגודים. המלצות "בוחרים בתבונה" מיועדות הן לרופאים והן למטופלים, וניתן להיעזר בהן בשיח ביניהם בעת המפגש הטיפולי.

ההמלצות הישראליות מצטרפות למאות המלצות Choosing Wisely, שנכתבו במטרה דומה במדינות אחרות בעולם. חלקן דומות במידה רבה להמלצות בעולם הרחב, חלקן ייחודיות, וכולן מותאמות למאפייני הרפואה בארץ.