מנהיגים איכות Choosing Wisely
רופאים למען הקהילה. עוזרים לך בבחירת הטיפול

רקעבשנים האחרונות גוברת המודעות לכך כי לעתים "יותר רפואה" אינה בהכרח "יותר בריאות", בין השאר בשל מידע מצטבר, המדגים כי בנסיבות מסוימות - פעילות רפואית (בדיקות או טיפולים) אינה מועילה ואף מזיקה למטופלים. לעתים, בדיקות מאבחנות מצבים רפואיים שגם אלמלא היו מאובחנים - לא היו גורמים לתחלואה או לתמותה. מצב זה נקרא "אבחון יתר", והוא מזיק למטופלים בעצם העול שבאבחנה או כתוצאה מטיפולים המתבקשים. במקרים אחרים, טיפולים ניתנים שלא לצורך, כלומר - מצבם של מטופלים יהיה דומה או אף טוב יותר - ללא אותו טיפול. מצב זה נקרא "טיפול יתר", וכצפוי, הנזק הטמון בו, עלול להיות גדול מהתועלת.

מידה מסוימת של אבחון יתר וטיפול יתר מתקיימת באופן מובנה בעשייה הרפואית, מסיבות שונות ובהן חוסר ידע, חשש מטעות, הרגלים תרבותיים-חברתיים, הגדרות תחלואה, רגישות עולה של אמצעי אבחון חדישים ועוד. על מנת להפחית תכונה זו של העשייה הרפואית באופן משמעותי, יש להכירה, לזהותה ולפעול באופן אקטיבי כדי להמנע ממנה ככל האפשר.

בשנת 2012 חברו יחדיו מספר גופים בארצות הברית – the American Board of Internal Medicine Foundation (ABIMF), ארגון ה-Consumer Reports ותשעה איגודים מדעיים - ליוזמה משותפת בשם "Choosing Wisely". במסגרת יוזמה זו פרסם כל אחד מתשעת האיגודים רשימה של חמש פרוצדורות אבחוניות או טיפוליות מתחום מומחיותו, המבוצעות בתדירות גדולה מדי, זאת בהתבסס על ראיות מהספרות המדעית. היוזמה זכתה לתהודה נרחבת, ותוך זמן קצר היא מנתה 17 איגודים מדעיים. כיום, בארצות הברית לבדה, למעלה מ-70 איגודים מדעיים פרסמו את רשימותיהם, כאשר הם לוקחים חלק בפעילות נרחבת למניעת הליכים רפואיים מיותרים ומזיקים.

במקביל, ארגון הגנת הצרכן Consumer Reports פועל להעצמת המטופל על ידי הכנת חומרים "ידידותיים למשתמש" על יוזמת Choosing Wisely, והפצתם באמצעות קמפיין תקשורתי. כך על מנת לסייע לו לשאול את השאלות המתבקשות על הפרוצדורות הרפואיות הנכונות עבורו במהלך המפגש עם המטפל.